Mận tam hoa, mơ Tây Bắc

Giá: 35.000

Giá mận tam hoa: 35.000/kg
Mơ: 22.000/kg|

Khuyến mại:
- Miễn phí nội thành dưới 5km
- Hỗ trợ Xe vận chuyển nếu là mặt hàng dễ vỡ
Danh mục:
Giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
Tiếp tục mua hàng
0